Generalforsamling

 

Hvert år i Juni, Juli eller August måned afholdes der ordi­nær generalforsamling. Stedet vælges af bestyrelsen. Alt post (mødeindkaldelser, referater, kontingentopkrævning, informationer mv.) fra foreningen, vil fra 1/1 2018 kun blive udsendt via e-mail samt ved opslag på foreningens hjemmeside – www.solhjemgården.dk. Det er alene medlemmets ansvar at sikre sig at foreningen til enhver tid har den korrekte email-adresse. Medlemmer i foreningen har pligt til at meddele bestyrelsen (formanden) den e-mailadresse som post ønskes sendt til.

Indkaldelse til generalfor­samlingen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Generalforsamling Mejsevænget Strandskadevej Musvitvej Ravnevej Emuvej Mejsevej Kirke Stillinge Strand 4200 Slagelse musholm bugt storebælt vestsjælland

 

På generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen.

Lige år vælges: formand, 1 bestyrelsesmedlem + 1 suppleant.

- Ulige år vælges: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant.

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Enhver afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre der fremsættes ønske om skriftlig afstemning. Der tilkommer ejeren af hver parcel 1 stemme. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

2023 Referat fra generalforsamling nr. 56
2022 Referat fra generalforsamling nr. 55
2021 Referat fra generalforsamling nr. 54
2020 Referat fra generalforsamling nr. 53
2019 Referat fra generalforsamling nr. 52
2018 Referat fra generalforsamling nr. 51
 
se flere referater i Arkivet

 

  Få overblik  

Find bestyrelsen

 

Se økonomi og budget

Se indkaldelse

Se Vedtægter