Information om skel og vej

Fælles veje

Det påhviler Grundejerforeningen Solhjemgården at drage omsorg for, at veje og fællesareal vedligeholdes se vedtægterne.

Hastighedsbegrænsning på  20 km/t, på alle veje i området.

Henvendelser vedrørende veje i foreningen skal rettes til bestyrelsen. Vedligehold af fælles veje foregår over året, men ofte forår/efterår.

 

Grundejerforeningen Solhjemgården | skel mod fælles vej | max. 20 km/t | musvitvej ravnevej strandskadevej mejsevænget emuvej mejsevej Stillinge strand 4200 Slagelse

Skel mod fælles vej


Beplantning af naboskel må ikke være højere end to meter. Hegnspligten påhviler de respektive parcelejere i henhold til enhver gældende Hegnslovgivning.

Beplantninger ud mod fælles veje skal stedse være naturlige vildvoksende hegn. Raftehegn eller lignende faste hegn må ikke opsættes ud mod fælles vej.

Ovenstående er fra Grundejerforeningen Solhjemgården | Deklarationen 13b Kirke Stillinge 1966.

Sådan skal du beskære din beplantning mod fælles vej - Slagelse kommune

Bestyrelsen henstiller til, at alle får beskåret deres hæk og anden randbeplantning således at alle kan passere vejene og undgå at beplantningen vokser ukontrolleret.