Supplerende ordensregler

 

1)  Hastighedsbegrænsning på  20 km/t, på alle veje i området.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Supplerende ordensregler | Max. 20 km/t | musvitvej ravnevej strandskadevej mejsevænget emuvej mejsevej Stillinge strand 4200 Slagelse

2)  Leg med knallerter og unødvendig motortrafik i området er ikke tilladt.
3)  Parkering på vejene er kun tilladt i mindst mulig omfang og da kun i særlige tilfælde.
4)  Hunde skal holdes på egen matrikel, - og føres i snor i området.
5)  Græsslåning med motorklipper må ikke finde sted -

- lørdage og søndage mellem kl. 12 og kl. 15

- samt efter kl.18

6)  Kommunen har forbudt enhver form for afbrænding af haveaffald (afbrændingsregler). Dog er små "hygge-snobrøds-bål" tilladt, hvis der bruges rent, tørt og ubehandlet brænde til formålet og på dertil indrettede bålpladser. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe afbrændingen.

7)  Husk politivedtægten bestemmelser vedrørende musik fra musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, udendørs eller fra åbne vinduer.

Generelt :
Hvis alle medlemmer og deres pårørende er indstillet på at vise hensyn ud fra ordensreglerne, er der mulighed nok for et rart ophold i området. Bestyrelsen har påtaleret og behandler eventuelle klager. Klager som ønskes behandlet, må fremsendes skriftligt.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Supplerende ordensregler | Max. 20 km/t | musvitvej ravnevej strandskadevej mejsevænget emuvej mejsevej Stillinge strand 4200 Slagelse

Information om regler for skel mod fælles vej

Beplantning af naboskel må ikke være højere end to meter. Hegnspligten påhviler de respektive parcelejere i henhold til enhver gældende Hegnslovgivning. Beplantninger ud mod fælles veje skal stedse være naturlige vildvoksende hegn. Raftehegn eller lignende faste hegn må ikke opsættes ud mod fælles vej.
Ovenstående er fra Grundejerforeningen Solhjemgården | Deklarationen 13b Kirke Stillinge 1966.