Supplerende ordensregler

1)  Hastighedsbegrænsning på  20 km/t, på alle veje i området.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Supplerende ordensregler | musvitvej ravnevej strandskadevej mejsevænget emuvej mejsevej Stillinge strand 4200 Slagelse

2)  Leg med knallerter og unødvendig motortrafik i området er ikke tilladt.
3)  Parkering på vejene er kun tilladt i mindst mulig omfang og da kun i særlige tilfælde.
4)  Hunde skal holdes på egen matrikel, - og føres i snor i området.
5)  Græsslåning med motorklipper må ikke finde sted -

- lørdage og søndage mellem kl. 12 og kl. 15

- samt efter kl.18

6)  Kommunen har forbudt enhver form for afbrænding af haveaffald (afbrændingsregler). Dog er små "hygge-snobrøds-bål" tilladt, hvis der bruges rent, tørt og ubehandlet brænde til formålet og på dertil indrettede bålpladser. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe afbrændingen.

7)  Husk politivedtægtens bestemmelser vedrørende musik fra musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, udendørs eller fra åbne vinduer.

Generelt :
Hvis alle medlemmer og deres pårørende er indstillet på at vise hensyn ud fra disse regler, er der mulighed nok for et rart ophold i området. Påtaleret har bestyrelsen som også behandler eventuelle klager. Klager som ønskes behandlet, må fremsendes skriftligt.

Grundejerforeningen Solhjemgården | Supplerende ordensregler | musvitvej ravnevej strandskadevej mejsevænget emuvej mejsevej Stillinge strand 4200 Slagelse