Stillinge strand har det Blå flag i 2021Stillinge strand på vestsjælland har haft det Blå flag siden 1996. Blå Flag kampagnen er international hvor der arbejdes for at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet. Stillinge strand har det blå flag i 2021.


Det blå flag bliver hejst over stranden den 5. juni og tages ned igen 15. september hvert år.

det Blå flag 2021 ved Kirke stillinge strand 4200 slagelse grundejerforeningen solhjemgården

det blå flag ved Kirke Stillinge strand 4200 Slagelse i 2021


Ordensregler for en Blå flag strand


Badevandsanalyser for Stillinge strand 2020


Ulykker på stranden


Sker der drukne- eller andre ulykker ved de danske kyster, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så hurtigt og præsist som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af, at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.


Redningsnummer SOS strandnummer P 930 kirke stillinge strand 4200 slagelse grundejerforeningen solhjemgården

SOS Redningsnummer P 930 Kirke Stillinge strand 4200 Slagelse


Redningsnummeret (strandnummeret) består af et grønt skilt med et unikt nummer, der skal oplyses, når du ringer 1-1-2. I en nødsituation, kan redningsmandskab dermed nå hurtigere frem. Redningsnummeret der er tættest på grundejerforeningens adgang til stranden er P 930 med geokoordinater: 55.432122, 11.201228. Mere info findes på rådet for større badesikkerheds hjemmeside - strandnumre (beachnumber)


Færdsel på stranden


I følge miljøministeriets bekendtgørelse nr. 574 §1 af d. 25-06-1992 gælder naturbeskyttelseslovens §22 og §25 og reglerne i denne bekendtgørelse for færdsel på stranden.

Overordnet gælder der for perioden 1. april til 30. september at hunde skal føres i snor og det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden


Skilt ved Solhjemgårdens nedgangen til Stillinge Strand musholm bugt 4200 Slagelse vestsjælland


Havet


I 2009 har Slagelse Kommune udarbejdet Kystplan 2009 for hele kommunen. Dele af vestsjælland og Musholm bugt er med og her er de vigtigste uddrag vi som grundejere bør vide. Rapporten vurderer på højdekurverne hvor der kommer oversvømmelser med de ændringer i havspejlet (kote 0) som klimaændringer vil give de næste 50 år frem. Det er kun ved ekstrem højvande 2.25 meter over daglig vande at havet kan give oversvømmelse i området. Der er ikke i vurderingen taget hensyn til det nylige renoverede udløb fra Støvlebækrenden, der skal forhindre havet i et tilbageløb. På kortet herunder kan man se vurderingen grafisk.


(Klik på billede for bedre kvalitet)

Højdekurver for Solhjemgårdens område ved Stillinge strand 4200 Slagelse vestsjælland musvitvej ravnevej mejsevænget emuvej strandskadevej


Hvis kystsikring skal komme på tale er det os som grundejere der skal ansøge kystdirektorartet ikke Slagelse kommune. For at få mere at vide om kystsikring henvises til kystdirektorartet for information. Kystplan 2009 har kommunen på eget initiativ fået produceret som information til de borgere, der har grunde/ejendomme i områderne ud til kysten.

En tak til Charlotte Jørgensen fra Teknik & Miljø for en uddybende forklaring til kystplan 2009